Vytváranie spojenie medzi Západom a Východom


Hľadáte dodavateľa alebo odberateľa v

  1. -Oblasti výroby železných profilov

  2. -Oblasti špeciálnych stavbárskych profilov

  3. -Ako aj oblasti výroby a dodávky hutníckeho materiálu?

Ponúkame Vám kontakty a vedomosti, ktoré Vám zabezpečia konkurenčnú výhodu voči vašim rivalom v stále sa meniacom konkurenčnom prostredí.


Naše motto - Vytvárame VZŤAHY! - je stručné a hovorí za všetko. Znamená profesionálnu konzultačnú činnosť, analýzy potenciálov ako zákazníka , tak i odberateľa ako aj analýzi cielov zúčastnených strán a to s cieľom nájsť spoločné prieniky pre vytvorenie úspešného dodavaľsko odbretateľského vzťahu.

Invsetície – Na to, aby ste mohli svoje peniaze bezpečne vložit do obchodu, potrebujete informácie. My sme Tí, ktorí sa na trhu pohybujú a vedia Vám dať tie najlepšie podklady pre vaše rozhodnutie .


Technológie – Spoločnost obsahuje veľké mnoŽstvo informácií o profiloch a hutníckom materiále a má prehľad o technológiách a nových trendoch. Kľudne sa na naś obráťte s vašimi požiadavkami a určite Vám vyhovieme.


Vývoj trhu – Naša spoločnosť neustále sleduje vývoj na trhu a tak máme vždy ako jedni z prvých informácie o tom, čo sa deje. .


Základná kompetencia firmy je vytvárať vzťahy medzi výrobcami a odberateľmi s dôrazom na absolútnu spokojnosť oboch zúČastnených strán. Vyrábate a potrebujete rozšíriť odbyt v oblasti profilov a hutníckeho materálu? Sme pre Vás Tí praví. Potrebujete špeciálne železné profily, rámy, tyče, aby ste boli v konkurečnej výhode. Obráťte sa na nás. Ak to bude možné, určite pomôžeme.